• Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Kraina Tuptusia Aleksandra Macura,ul. Kozia 3/27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472213295

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres do wysyłki, dane do faktury VAT lub paragonu)
 • rejestracji w serwisie (e-mail oraz dobrowolnie imię, nazwisko, telefon, adres do wysyłki, dane do faktury VAT lub paragonu)
 • przesyłanie biuletynu z informacją handlową - newsletter (e-mail)
 • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • wypełnienie zobowiązań reklamacyjnych dotyczących zawartych umów
 • wypełnienie obowiązku prawnego

Możemy także przetwarzać dane w celu badania Twojej satysfakcji z naszych usług.

Podstawa przetwarzania danych:

 • umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • utworzenia konta w sklepie internetowym administratora  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji), prowadzeniu marketingu bezpośredniego, przetwarzaniu danych w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

 • Jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy ze względu na obowiązek prawny osoby, której dane dotyczą

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości dokonania zakupu lub rejestracji w serwisie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), 
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
 • podmiot zapewniający system mailingowy;
 • podmiot realizujący dostawę towarów;
 • dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;
 • podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej;
 • organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? Napisz na adres e-mail: biuro@krainatuptusia.pl